Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi
im. Kazimierza Kirejczyka
Główna
Aktualności
Z życia szkoły
O nas
Oferta
Po lekcjach
Galeria
Kontakt
Patron Zespołu Szkół Specjalnych nr 7


Nasz Patron - Kazimierz Kirejczyk (1910-1986)

" Patrzył i widział, słuchał i słyszał... Takim był..."
 
Kazimierz Kirejczyk to postać wielce znacząca dla rozwoju pedagogiki specjalnej w naszym kraju. Był wybitnym uczonym, nauczycielem-praktykiem, działaczem społecznym na rzecz ludzi niepełnosprawnych. W latach 1934-1936 Kazimierz Kirejczyk pracował w łódzkich szkołach specjalnych.
 
Swoje całe życie poświęcił problematyce pedagogiki specjalnej i szkolnictwa specjalnego. Był człowiekiem niezwykle aktywnym. Pracował naukowo, pisał artykuły do prasy pedagogicznej, wydawał książki (np. "Głusi - wybrane zagadnienia", "Pomoc dzieciom mającym trudności w nauce", "Upośledzenie umysłowe - pedagogika"), wygłaszał referaty na zjazdach i konferencjach zarówno w kraju, jak i zagranicą, prowadził wykłady dla studentów, przyszłych nauczycieli. W 1973 r ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę, ale do końca życia prowadził zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie.

Za pracę i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, na które zasłużył całym swoim życiem. Był nie tylko wybitnym pedagogiem, uczonym i praktykiem pozwalającym zrozumieć istotę i konsekwencje niepełnosprawności, ale także życzliwym i skromnym człowiekiem. Pozostawił po sobie nie tylko dzieła, z których do dziś korzystają studenci i nauczyciele, ale wdzięczną pamięć ludzi, z którymi i dla których pracował.
 
 
Dnia 19 listopada 1997r. Rada Miasta Łodzi podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej Nr 194 imienia Kazimierza Kirejczyka. 
W dniu 27 lutego 2008r. na sesji Rady Miasta nadano imię Kazimierza Kirejczyka całemu Zespołowi Szkół Specjalnych.

Poniżej przedstawiamy krótką prezentację z życia i twórczości Naszego Patrona i Wspomnienie Nadania Imienia...
 

 
Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7
Rada Pedagogiczna
Pedagog/Psycholog
Rada Rodziców/Samorząd Szkolny
Patron Zespołu Szkół Specjalnych nr 7
Historia Zespołu Szkół Specjalnych nr 7
Statut Zespołu Szkół Specjalnych nr 7